English Nederlands Svenska

Kopiera redigering

Kopiera redigering på Acksjön Media

Vi på Acksjön Media har mångårig erfarenhet som copy editors och projektledare för både holländska skönlitterära och facklitteraturprojekt. Vi tar gärna hand om kopieringsredigeringen av ett projekt, beroende på dina önskemål.

Vi är mycket skickliga på att redigera nederländska texter och att korrigera och kontrollera bevis för både böcker och tidskrifter.

Vid redigering och korrigering är vi särskilt uppmärksamma på:

  • Korrekt användning av det nederländska språket (upptäckt av språk-, spel- och stilfel)
  • Konsekvens i skrivstil och layout
  • Logik i textens struktur
  • Förståelig text för läsaren (passar texten målgruppen?)

Vi behåller författarens skrivstil

Acksjön Media vet som ingen annan att författarens skrivstil ska bevaras och tar hänsyn till detta vid redigering eller korrigering av texter.

Väsentliga ändringar av texten formuleras alltid som ett förslag, inklusive grunden för de föreslagna ändringarna. Författaren eller klienten avgör sedan om justeringen kan göras eller inte. På detta sätt förblir författaren eller klienten själv ytterst ansvarig för innehållet.

Kopiera redigering med ett nytt sinne

Att läsa din text själv (och sedan granska den igen) verkar inte vara det optimala sättet att få en text utan fel. För nästan varje författare ansöker om att han eller hon läser över sina egna misstag. Texten finns redan i huvudet, så när du läser den igen märker du inte (alla) felen i texten längre.

Vi kommer att läsa din text för första gången. Texten är ny för oss, så vi läser den automatiskt med ett nytt sinne. Vi korrigerar texten vid behov och ger förslag och rekommendationer. Du bestämmer själv vilka ändringar du vill göra i texten.

Är du intresserad av att outsourca kopieringsredigering av ditt nederländska innehåll? Vänligen kontakta oss så diskuterar vi gärna dina önskemål och möjligheter!