English Nederlands Svenska

Korrekturläsning

Korrekturläsning på Acksjön Media

Vi läser gärna dina skrivna texter – som är nästan definitiva. Vi gör väsentliga kommentarer och korrigeringar i din nederländska text genom korrekturläsning. Detta gör din text ännu bättre och erbjuder dina kunder den bästa och mest kompletta informationen.

Det är naturligtvis helt upp till dig som kund att avgöra om du verkligen vill genomföra de korrigeringar vi föreslår i filen och om du vill göra justeringarna som svar på våra kommentarer. På så sätt kan du ha full kontroll över den slutliga texten.

Korrekturläsning med ett professionellt tillvägagångssätt

När du korrekturläser en text är det viktigt att författaren eller klienten kan anta att texten returneras utan några fel kvar. Detta innebär att vi som korrekturläsare kommer att arbeta med er text med vår fulla uppmärksamhet.

Vår metod innebär att vi fortsätter där Microsoft Word:s stavningskontroll stoppas. Vi läser igenom varje mening noggrant och ger grammatiska och stilistiska förbättringar där det behövs.

Vi förbättrar också de gemensamma inkonsekvenserna i texten. När det gäller innehåll tittar vi på om textens struktur är logisk och om rubrikerna är starka och tydliga.

Korrekturläsning med ett nytt sinne

Korrekturläsning kräver en tyst, distraktionsfri miljö. Detta kommer att förbättra textens kvalitet. Acksjön Media tar hänsyn till detta. Vi tar också en paus innan någon koncentrationsförlust inträffar, varefter vi fortsätter med din text med ett nytt nytt sinne!

Vi tillhandahåller korrekturläsning av nederländska texter för alla ämnen. Vill du engagera oss? Du kan! Vi vill gärna höra hur vi kan hjälpa dig.