English Nederlands Svenska

Projektledning

Projektledning på Acksjön Media

Det finns flera skäl att outsourca ett helt projekt. Till exempel på grund av en hektisk period i ditt företag eller på grund av en (tillfällig eller icke-tillfällig) låg personalstyrka. Då är det skönt att inte behöva tänka på ett projekt alls.

Acksjön Media kan ordna projektledning av ett helt holländskt projekt åt dig! Det innebär att vi tar hand om hela processen. Du förser oss med text och bilder, och vi kommer att leverera dig en utskriftsfil inom den a fastställda tidsfristen.

Layout av pålitliga DTP-arbetare

Vid att ta hand om hela projektet åt dig kommer vi även att tillhandahålla layouten för dig utöver det redaktionella arbetet. Du kan bestämma om en bok eller tidskrift ska ha standardlayouten för ditt eget layoutsystem eller om du vill ha en annan layout.

I det senare fallet kommer vi att be någon inom vårt professionella DTP-arbetarnätverk att ta hand om önskad layout. Vi arbetar med korta och pålitliga kommunikationslinjer.

Kontinuerlig kvalitetskontroll av den färdiga produkten

Acksjön Media själv ansvarar för kontrollen av layouten/bevisen och för korrigeringsrundorna. Vi håller ett öga på varje steg i processen, så att kvaliteten på den avsedda slutprodukten kommer att övervakas kontinuerligt.

När vi tar hand om hela projektet åt dig förser vi dig med en fil som är klar för utskrift. Allt du behöver göra efteråt är att skicka filen till skrivaren och det är det!

Behöver du en erfaren holländsk projektledare?

Vi vill gärna höra det om vi kan hjälpa dig! Vill du veta mer om vårt tillvägagångssätt först? Vänligen kontakta oss utan någon skyldighet.

Vi berättar gärna allt om vårt sätt att arbeta i ett utforskande telefonsamtal eller ett omfattande e-postmeddelande.