English Nederlands Svenska

Layoutarbete

Layoutarbete på Acksjön Media

Att göra en bok eller en tidning är ett bra jobb! Det kan bara vara ganska tidskrävande om du har andra pågående projekt i din vård, utöver detta arbete.

Vi tar gärna hand om layoutdelen åt dig. På så sätt får du mer tid för andra projekt och du behöver inte titta på layoutarbetet längre.

Layout av bok eller tidskrift i ditt eget layoutsystem

Många företag arbetar med ett egenutvecklat layoutsystem för böcker och/eller tidskrifter. Om fjärrinloggning är möjlig i detta system kan vi ordna layouten för önskad produkt i ditt eget layoutsystem.

Detta har fördelen att behålla innehållslayouten på din egen plats. Och det är också ett enkelt sätt att göra ändringar eller genomföra korrigeringar efteråt. Genom dig eller genom oss, beroende på dina önskemål.

Layoutarbetet och filerna som är resultatet av detta kan alltid enkelt konsulteras och ändras av dig.

Layout av en erfaren DTP-arbetare

Föredrar du en ny layout för din bok eller tidning, förutom layouten för ett standardlayoutsystem? Välj sedan en layout som skapats av en erfaren DPT-arbetare.

Acksjön Media har goda kontakter med pålitliga professionella DPT-arbetare som gillar att göra den nya layouten åt dig. Vi tar gärna kontakt med en erfaren DTP-arbetare för ditt projekt!

Har du några frågor eller vill du veta hur vi får layoutarbete gjort? Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!